Kelionių draudimas

Kelionių draudimas padės išvengti neplanuotų išlaidų keliaujant užsienyje: jei prireiktų medicininės pagalbos, netektumėte bagažo, piniginės ar įvyktų kiti nutikimai.

✓ Pasirinkus Medicininių išlaidų draudimą kompensuojamos išlaidos: 

  • jei užsienyje prireikia gydymo (būtinų tyrimų ar stomatologo pagalbos, transportavimo iki gydymo įstaigos, gydytojų konsultacijos, padengti mokesčius už ligoninėje praleistą laiką, slauga, medikamentus ir pan.);
  • jei kelionėje netikėtai susirgus ar susižeidus kelionės tęsti nebegalima, draudimo bendrovė kompensuos patirtas kelionės iki artimiausios gydymo įstaigos arba, jei reikia - iki nuolatinės gyvenamosios vietos, laidojimo ir kremavimo išlaidas;
  • taip pat bus pasirūpinama lydinčiu asmeniu ir nepilnamečiais vaikais - jų grįžimo į Lietuvą išlaidomis.

✓ Pasirinkus Nelaimingų atsitikimų draudimą išmoka mokama dėl patirtų kūno sužalojimų (traumų), tokių kaip kaulų lūžiai, išnirimai, nudegimai, apsinuodijimai ir pan.

✓ Pasirinkus kelionės išlaidų draudimą, kompensuojamos išlaidos (kelionės bilietų, viešbučių rezervacijos) už kelionę, kai ji neįvyksta, nutrūksta arba vėluojama atvykti į numatytą kelionės tikslo vietą. Tačiau kelionės išlaidos turi būti patirtos dėl objektyvių priežasčių, tai yra dėl apdrausto asmens ar jo artimų giminaičių ligos, nelaimingo atsitikimo, mirties ir pan. 

✓ Pasirinkus bagažo draudimo riziką kompensuojamos išlaidas, patirtos dėl bagažo praradimo, vagystės, sugadinimo ar bagažo vėlavimo. 

✓ Pasirinkus Civilinės atsakomybės draudimą kompensuojamos išlaidos dėl apdrausto asmens, ar jo nepilnamečių vaikų, gyvūnų kelionės metu sukeltos žalos kitų asmenų sveikatai bei turtui.

Nemokama konsultacija draudimo klausimais: +370 655 70 255 draudimas@capital.lt